Quảng cáo về thiết bị an ninh, camera, báo cháy, chữa cháy, chống sét

mình muốn lập chiến lượt cho các tiêu chí sau 1. Website: http://msafe.vn 2. Website chuyên về thiết bị an ninh, camera, báo cháy, chữa cháy, chống sét,…. 3. Mục đích chọn lọc được khách hàng tiềm năng có chọn lọc như doanh nghiệp, xí nghiệp, toàn nhà. không tập trung vào mảng dân dụng.…