Chọn đối sánh từ khóa quảng cáo adwords

Đối sánh từ khóa có tác dụng là kiểm soát những tìm kiếm có thể kích hoạt quảng cáo Adwords online của bạn. Nếu từ đối sánh càng rộng, tiềm năng lưu lượng truy cập càng nhiều và ngược lại.   Các loại đối sánh phổ biến Có bốn loại đối sánh từ khóa, mỗi…