Những cập nhật mới của Google AdWords

Những sự thay đổi của Google tuần này tập trung vào quảng cáo click-to-message, retargeting và call to action trên Youtube để đo lường hiệu quả và lượt tiếp cận của chiến dịch. 1. Tỉ lệ nhấp mới (Click-through rate)  Ra mắt vào năm 2016, quảng cáo click-to-message (CTMA) được giới thiệu như một hình thức call…

10 điều cần biết về Quảng cáo Google Adwords

1. Adwords là tên một hệ thống quảng cáo tự động dựa trên nguyên tắc đấu giá của Google Google AdWords là cách dễ nhất và nhanh nhất để bạn có mặt trên Google và các website liên kết với Google, bất kể ngân sách của bạn nhiều hay ít. Đây được xem là hình thức quảng…

So sánh AdWords với các loại hình quảng cáo khác

AdWords với quảng cáo truyền thống Xét về mặt lợi ích, quảng cáo Google Adwords thường mang lại hiệu quả cao hơn so với quảng cáo truyền thống nhờ khả năng hướng đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng. Với quảng cáo Google Adwords, khách hàng có thể thiết lập thêm các yếu tố…