Sử dụng Điểm chất lượng để hướng dẫn tối ưu hóa: Các phương pháp hay nhất của Google

Hướng dẫn chính thức để hiểu và cải thiện chất lượng quảng cáo. Hướng dẫn về phương pháp hay nhất của chất lượng quảng cáo này giải thích khái niệm Điểm chất lượng và cách bạn có thể sử dụng chỉ số này để cải thiện hiệu suất quảng cáo trong AdWords. 1. Điểm chất…

Những cập nhật mới của Google AdWords

Những sự thay đổi của Google tuần này tập trung vào quảng cáo click-to-message, retargeting và call to action trên Youtube để đo lường hiệu quả và lượt tiếp cận của chiến dịch. 1. Tỉ lệ nhấp mới (Click-through rate)  Ra mắt vào năm 2016, quảng cáo click-to-message (CTMA) được giới thiệu như một hình thức call…

10 điều cần biết về Quảng cáo Google Adwords

1. Adwords là tên một hệ thống quảng cáo tự động dựa trên nguyên tắc đấu giá của Google Google AdWords là cách dễ nhất và nhanh nhất để bạn có mặt trên Google và các website liên kết với Google, bất kể ngân sách của bạn nhiều hay ít. Đây được xem là hình thức quảng…