Chọn đối sánh từ khóa quảng cáo adwords

Đối sánh từ khóa có tác dụng là kiểm soát những tìm kiếm có thể kích hoạt quảng cáo Adwords online của bạn. Nếu từ đối sánh càng rộng, tiềm năng lưu lượng truy cập càng nhiều và ngược lại.   Các loại đối sánh phổ biến Có bốn loại đối sánh từ khóa, mỗi…

Khóa đào tạo AdWords hiệu quả

Khóa đào tạo chạy quảng cáo Google AdWords sẽ giúp các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm/dịch vụ của mình đế tận mắt khách hàng nhằm thu lợi nhuận cao nhất. Khóa đào tạo AdWords chất lượng nhất Đào tạo adwords giúp tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm thu lại lợi nhuận cao…