Xử lý lỗi từ khóa “Khối lượng tìm kiếm thấp”

Đây là thông báo quen thuộc cho những ai đang tham gia quảng cáo Google nhưng chót lựa chọn từ khóa “quá dài”, hoặc từ khóa “chả ai thèm tìm”. Từ khóa khối lượng tìm kiếm thấp Nguyên nhân gây ra hiện tượng này Đúng như nghĩa đen: Do từ khóa có khối lượng tìm…