Quảng cáo Google Adwords là gì?

Quảng cáo Google Adwords là gì? Quảng cáo Google Adwords là một dịch vụ cho phép bạn tạo và chạy quảng cáo cho một công ty, cá nhân hoặc một tổ chức một cách nhanh chóng và đơn giản. Quảng cáo của bạn sẽ được chạy trên trang tìm kiếm của Google hoặc các trang…

Lưu lượng truy cập không hợp lệ

Lưu lượng truy cập không hợp lệ đề cập tới vấn đề nhấp chuột và hiển thị của quảng cáo Google Adwords mà bạn đang băn khoăn, nghi ngờ đó không phải từ phía khách hàng, những click gian lận từ một phần mềm tự động hoặc ai đó click đúp vào quảng cáo của…

Tìm Hiểu Các Vị Trí Quảng Cáo

Vị trí quảng cáo là thứ tự xuất hiện của quảng cáo trong trang kết quả tìm kiếm của Google bao gồm các quảng cáo ở đầu trang, các vị trí ở bên cạnh kết quả tìm kiếm: Trên Google Search: 3 Vị trí đầu đầu trang sẽ có số thứ tự từ 1 đến…

Quảng Cáo Google Ở Trang Đầu

Khi người dùng tìm kiếm thông tin trên Google Search và trong mạng tìm kiếm của Google, ngoài những kết quả tìm kiếm tự nhiên (kết quả không phải là quảng cáo) thì có thể xuất hiện thêm quảng cáo nếu như có ai đó quảng cáo thông qua từ khóa đó. Quảng cáo có…

Cơ Bản Mạng Tìm Kiếm Của Google

Mạng tìm kiếm của Google là nhóm các trang web liên quan đến tìm kiếm nơi quảng cáo Adwords của bạn có thể xuất hiện, bao gồm các trang web tìm kiếm của Google như Google Search, Google Maps, Google Image, Google mua sắm… và trang web đối tác tìm kiếm hợp tác với Google…