Sử Dụng Đối Sánh Thay Đổi Rộng

Bạn có thể thêm một sửa đổi vào đối sánh từ khóa rộng để xác định rằng một số từ phải bao gồm một số thuật ngữ mà ai đó tìm kiếm thì quảng cáo mới được kích hoạt. Đối sánh thay đổi rộng cho phép bạn nhằm mục tiêu đến những tìm kiếm phải…

Các khoản phí Adwords trái phép

Các khoản phí Adwords xuất hiện như thế nào? Cách mà Google tính phí Adwords xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc ngân hàng có thể khác nhau, tùy thuộc vào thẻ tín dụng mà bạn đang sử dụng. Thông thường bạn sẽ nhìn thấy những hình thức thanh toán sau. 1.…

Sử Dụng Đối Sánh Từ Khóa Rộng

Như chúng ta đã biết đối sánh rộng được sử dụng khi bạn muốn quảng cáo của bạn hiển thị khi người dùng tìm kiếm bằng những từ khóa có dạng ngữ pháp có liên quan, từ đồng nghĩa và từ có liên quan với từ khóa mà bạn đặt thì quảng cáo. Khi sử…

Các Thuật Ngữ Cơ Bản Trong Adwords

Dưới đây là những giải thích ngắn gọn về các thuật ngữ trong Google Adwords. Nhóm quảng cáo – Ad group Nhóm quảng cáo là một phần trong một chiến dịch quảng cáo Adwords bao gồm các quảng cáo bên trong. Nhóm quảng cáo dùng để tập hợp các từ khóa, quảng cáo và giá…

Sử Dụng Tùy Chọn Đối Sánh Từ Khóa

Trong quảng cáo Adwords, việc lựa chọn từ khóa tốt, đúng với đối tượng hướng đến của chiến dịch đóng một vai trò quan trọng quyết định hiệu quả của chiến dịch. Google Adwords cung cấp cho bạn một số lựa chọn đối với từ khóa giúp bạn kiểm soát tốt hơn chiến dịch của…

Bắt đầu với quảng cáo Google Adwords

Bạn đã nắm được những khái niệm cơ bản nhất về quảng cáo google adwords, bạn muốn tạo khới tạo một chiến dịch quảng cáo cho bạn, doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu với quảng cáo Google Adwords. 1. Tạo tài khoản quảng cáo. Bạn tạo tài khoản quảng cáo…