Giá Mỗi Chuyển Đổi (CPA)

Nếu tối đa hóa Chuyển đổi khách hàng (Conversion) là mục tiêu hàng đầu của bạn, Trình tối ưu hóa chuyển đổi của AdWords có thể giúp bạn. Để bật tính năng này, bạn sẽ cần cho Goolge biết bạn muốn giá mỗi chuyển đổi là bao nhiêu bằng cách xác định Giá mỗi chuyển…

Google Địa Điểm

Để tạo được tiện ích mở rộng vị trí cho quảng cáo của bạn, bạn cần liên kết tài khoản Google địa điểm với Adwords để hiện thị bản đồ chỉ đến địa điểm bạn kinh doanh. Google địa điểm là gì? Đó là một sản phẩm của Google giúp bạn tạo và quản lí…

Giới Thiệu Mạng Hiển Thị

Mạng Hiển Thị (Display Network) của Google là tập hợp các trang web đối tác và các trang web cụ thể của Google, bao gồm Google Finance, Gmail, Blogger và Youtube, hiển thị quảng cáo Adwords. Mạng này còn bao gồm cả những trang web và ứng dụng di động. Nếu bạn đã từ nhìn…

Tiện Ích Mở Rộng Vị Trí

Hiển thị thông tin địa điểm kinh doanh của bạn. Nếu bạn có một địa điển kinh doanh, bạn sẽ muốn mọi người dễ dàng tìm thấy và đến với chỗ bạn, không chỉ là vào website. Giống như giao một ai đó một danh thiết về công ty, mở rộng vị trí trong quảng…

Mạng Hiển Thị Của Google

Mạng hiển thị của Google là một nhóm với hàng triệu website, các ứng dụng máy tính và di động, các video tham gia vào mạng lưới quảng cáo của Google. Trên những Website, video, ứng dụng này, quảng cáo Adwords có thể hiện thị lên tùy theo các nội dung của website có liên…