So sánh AdWords với các loại hình quảng cáo khác

AdWords với quảng cáo truyền thống Xét về mặt lợi ích, quảng cáo Google Adwords thường mang lại hiệu quả cao hơn so với quảng cáo truyền thống nhờ khả năng hướng đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng. Với quảng cáo Google Adwords, khách hàng có thể thiết lập thêm các yếu tố…