DỊCH VỤ ALPHA BETA

Google AdWords 90%
SEO Website 80%
Facebook Ads 70%
Thiết kế web 60%
Tư vấn marketing online 50%

Quảng cáo Google AdWords là loại hình quảng cáo Linh Hoạt và Sáng tạo nhất hiện nay. Quảng cáo Google đang làm thay đổi tư duy quảng cáo, định hướng và phát triển một loại hình quảng cáo mới, hiệu quả vượt trội và đi đầu trong thị trường quảng cáo trực tuyến…

  • Đào tạo AdWords
  • Cầm tay chỉ chuột
  • Kiến thức mới nhất
  • Kết quả thật bất ngờ
  • Quảng cáo AdWords
  • Uy tín
  • Chuyên nghiệp
  • Giá rẻ

Facebook Ads là tên dịch vụ quảng cáo Facebook, cho phép hiển thị thông tin quảng cáo của các tổ chức/cá nhân trên mạng xã hội Facebook.
Không giống các dịch vụ quảng cáo thông thường, quảng cáo trên mạng Facebook Ads được phân phối tự động dựa trên rất nhiều các tiêu chí về giới tính, độ tuổi, khu vực đị